De Bleekvelden is momenteel een gemengd bedrijventerrein met enkele kleinschalige bedrijven, kantoorpanden, een bouwmarkt en een sportschool. Met de omzetting naar woongebied willen we het gebied toekomstbestendig maken en invulling geven aan de groeiende woningbehoefte. Op dit moment worden de eerste concrete stappen gezet.

Beeldkwaliteitsplan Bleekvelden

Voor de herontwikkeling van het gebied Bleekvelden is een (nieuw) beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze bevat regels voor o.a. de materialisering en detaillering van de nieuwe woningen, en ook uitgangspunten voor de inrichting van het openbaar gebied. Het beeldkwaliteitsplan is hieronder in te zien en ook vanaf 22 december in te zien in de publiekshal van het gemeentehuis aan de Meent 2 in Geldrop.

Beeldkwaliteitsplan Bleekvelden

De Bleekvelden: Stand van zaken bestemmingsplannen

In de Bleekvelden is ruimte voor de bouw van ca. 300 woningen in een parkachtige omgeving. Eind 2023 lagen hiervoor vier ontwerp bestemmingsplannen ter inzage. Het gaat om de plannen voor Mierloseweg 40, Mierloseweg 28-38, De Bleekvelden – Barrier (locatie Gamma en Mierloseweg 22 t/m 26) en De Bleekvelden 1-26 (waaronder locatie Sportschool Harks). Ook lag het ontwerp exploitatieplan Bleekvelden – Barrier ter inzage. Naar aanleiding van deze ontwerp bestemmingsplannen en ontwerp exploitatieplan ontvingen wij verschillende zienswijzen. We verwerken deze zienswijzen bij ieder ontwerp bestemmingsplan in een zienswijzennota. Voor Mierloseweg 40 is deze nota in concept gereed en wordt deze op dinsdag 9 april besproken in de Commissie Ruimte, zie ook verderop in deze nieuwsbrief. De nota’s voor de andere plannen volgen daarna. Deze vergadering kunt u dan volgen via deze link(externe link). Ook vindt u daar alle stukken die aan de orde komen. 

Mierloseweg 40

Er  zijn op het ontwerp bestemmingsplan Mierloseweg 40 (zie hieronder) zienswijzen binnengekomen. Deze zienwijzen hebben wij verwerkt in een concept zienswijzennota en ter besluitvorming voorgelegd aan het college. Als volgende stap in het proces wordt het bestemmingsplan Mierloseweg 40 samen met de concept nota zienswijzen op dinsdag 9 april 2024 besproken in de Commissie Ruimte. Dit bestemmingsplan en de bijbehorende nota zienswijzen zijn als bijlage toegevoegd aan de agenda van de Commissie Ruimte die u binnenkort via deze link(externe link) kunt inzien.

Daarnaast hebben Houta Bouw en Stayinc. inmiddels de intentieovereenkomst voor de ontwikkeling en bouw van dit project (40 appartementen) getekend. Met deze overeenkomst zet Stayinc. een eerste belangrijke stap in de realisatie van extra woningen in de midden huur in Geldrop. 

Mierloseweg 40 Geldrop(externe link).

Impressies

Interesse in een appartement?

Mocht u vragen hebben over de beschikbaarheid van de woningen dan kunt u een mail sturen naar de projectontwikkelaar: info@wijdland.com.  

Mierloseweg 28-38 

De vier percelen waar nu nog een kantoorpand, twee woonhuizen en een autogarage met bedrijfswoning op staan, bieden ruimte voor de bouw van maximaal 81 appartementen. Het plan varieert in 3 en 4 bouwlagen met één penthouse op de 5e verdieping. Onder het complex wordt een half verdiepte parkeergarage gerealiseerd. Minimaal 70% van de appartementen wordt in verschillende prijsklassen onder de NHG-grens van € 405.000, - (prijspeil 2023) aangeboden. Het bijbehorende ontwerp bestemmingsplan lag vanaf vrijdag 22 december gedurende 6 weken ter inzage. Als u op de volgende link klikt, krijgt u het ontwerp bestemmingsplan te zien:

Mierloseweg 28-38 Geldrop(externe link)

Naar aanleiding van dit ontwerp bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan ontvingen wij verschillende zienswijzen. We verwerken deze zienswijzen bij ieder ontwerp bestemmingsplan in een zienswijzennota. Deze wordt op korte termijn voorgelegd aan de Commissie Ruimte. De datum waarop dit gebeurt,  maken we zo snel mogelijk bekend.

Impressies

Voorlopig ontwerp Mierloseweg vanuit Noord-Oost

Interesse in een appartement?

Heeft u interesse in een appartement en wilt u hierover contact opnemen met de ontwikkelaar? Ga dan naar: 

5666KA EMWAY(externe link)

De Bleekvelden 1-26 (Harks)

Vanuit de vastgestelde Ruimtelijke visie Bleekvelden dient het bedrijventerrein De Bleekvelden getransformeerd te worden naar een woongebied. Het is de bedoeling dat sportschool Harks naar een andere plek binnen Geldrop wordt verplaatst en dat op de huidige locatie nieuwe woningen komen. Deze locatie leent zich voor de bouw van maximaal 51 appartementen, verdeeld over 3 volledige bouwlagen en gedeeltelijk een 4e en 5e bouwlaag. De appartementen betreffen betaalbare woningen, vanaf € 255.000, - en maximaal € 435.000, - (prijspeil 2024). Het bijbehorende ontwerp bestemmingsplan lag vanaf vrijdag 22 december gedurende 6 weken ter inzage. In dit ontwerp bestemmingsplan zijn ook de gronden aan de Bleekvelden 1 t/m 20 en de Bleekvelden 21 opgenomen die volgens al verleende omgevingsvergunningen zijn bestemd voor Wonen, respectievelijk Maatschappelijke doeleinden. Als u op de volgende link klinkt, krijgt u het ontwerp bestemmingsplan te zien:

De Bleekvelden 1-26 Geldrop(externe link)
 

Naar aanleiding van deze ontwerp bestemmingsplannen en ontwerp exploitatieplan ontvingen wij verschillende zienswijzen. We verwerken deze zienswijzen bij ieder ontwerp bestemmingsplan in een zienswijzennota. Deze wordt op korte termijn voorgelegd aan de Commissie Ruimte. De datum waarop dit gebeurt, maken we zo snel mogelijk bekend.

De Bleekvelden -Barrier (locatie Gamma en Mierloseweg 22 t/m 26)

Voor het perceel waar nu nog een bouwmarkt is gelegen, alsmede drie percelen met grondgebonden woningen is het ontwerp bestemmingsplan De Bleekvelden – Barrier te Geldrop opgesteld. Als onderdeel van de herontwikkeling van het gebied De Bleekvelden voorziet dit bestemmingsplan in de bouw van maximaal 110 woningen. Ter hoogte van het bestaande parkeerterrein van de bouwmarkt wordt groen en waterberging gerealiseerd. Omdat deze woningen deels zijn voorzien ter plaatse van de bestaande bouwmarkt aan de Bleekvelden, voorziet het bestemmingsplan ook in de verplaatsing van de bouwmarkt naar het bedrijventerrein aan de Barrier in Geldrop. Dit ontwerp bestemmingsplan lag met ingang van 29 december gedurende 6 weken ter inzage.  Als u op de volgende link klikt, krijgt u het ontwerp bestemmingsplan te zien:

Ontwerp bestemmingsplan De Bleekvelden 30 en Mierloseweg 22 t/m 26(externe link)

Naar aanleiding van dit ontwerp bestemmingsplan en ontwerp exploitatieplan ontvingen wij verschillende zienswijzen. We verwerken deze zienswijzen bij ieder ontwerp bestemmingsplan in een zienswijzennota. Deze wordt op korte termijn voorgelegd aan de Commissie Ruimte. De datum waarop dit gebeurt,  maken we zo snel mogelijk bekend.

Loods 20

In de bestaande werf komen 20 loftwoningen. Dit worden hoofdzakelijk koopwoningen die variëren in prijs maar allemaal onder NHG-grens (405.000) zullen vallen.

Er is voor het verbouwen van de voormalige gemeentewerf aan de Bleekvelden 1 tot en met 20 inmiddels een vergunning verleend en de bouwwerkzaamheden zijn medio mei 2023 gestart.

De laatste woningen staan op dit moment  in de verkoop. Voor vragen over de verkoop van de woningen verwijzen wij u naar Olav Veldhuizen makelaardij in Heeze. 

Impressie van de loftwoningen

Interesse in een loftwoning?

Mocht u vragen hebben over de beschikbaarheid van één van de loftwoningen dan kunt u een mail sturen naar de makelaar:  info@makelaardijolav.nl

Olav Veldhuizen makelaardij(externe link)

 

Vragen?

Heeft u vragen over deelgebied Bleekvelden, de loftwoningen of Mierloseweg 40? Neem dan contact op met Joris Kantelberg, projectleider van dit gebied. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Deze ontvang u dan via de mail.