Home

Welkom op de website van de Centrumimpuls Geldrop (CIG). Ons centrum krijgt langzaam maar zeker vorm. De basis hiervoor ligt in de Centrumvisie Geldrop (2019/2020) die samen met inwoners en ondernemers is opgesteld. Daar bovenop ontving de gemeente subsidie vanuit het Rijk als impuls voor de bouw van ongeveer 800 extra woningen in en rond het centrum. Zo werken we nu onder de naam Centrumimpuls Geldrop samen aan een compact, vitaal en gastvrij centrum dat ruimte biedt aan goed wonen voor jong en oud. Belangrijk voor de toekomst van het centrum zijn namelijk bewoners die gebruik maken van allerlei voorzieningen en zorgen voor een bruisend dorpshart. Ook moet het centrum aantrekkelijker worden om te bezoeken en ingericht zijn om elkaar makkelijk te ontmoeten. Het moet bovendien een centrum worden dat toekomstbestendig en goed bereikbaar is. Hierbij houden we het goede dat het centrum al biedt vast en verbeteren we zaken waar dat nodig is. Het centrum van Geldrop moet kortom een plaats worden waar bezoekers graag winkelen, wonen en recreëren.

Eén van de deelgebieden binnen de Centrumimpuls Geldrop is het Bezorgershof. Het gaat om het gebied dat tussen de Korte Kerkstraat, Heuvel en Langstraat ligt. Onlangs is een eerste bijeenkomst geweest met omwonenden en ondernemers om te praten over de eerste schetsen. Het is de bedoeling om aan het Bezorgershof in totaal 110 woningen te realiseren. Hoe dat eruit komt te zien en wat dat betekent voor de huidige functies wordt in de komende periode stap voor stap verder uitgewerkt. 

Uitgelicht: Bezorgershof

De entree vanuit Mierlo is de laatste jaren sterk veranderd. Er zijn nieuwe woningen vlakbij Kasteel Geldrop gerealiseerd en het Tweka-terrein is veranderd in een moderne woonwijk. Dit is ook de bedoeling met Bleekvelden. Eén van de eerste projecten is de bouw van 20 loftwoningen. Half mei is bouwbedrijf van Gerven gestart met de transformatie van de voormalige gemeentewerf naar loftwoningen aan de Bleekvelden: Loods 20 (www.loods-20.nl). Hier worden 18 betaalbare koopwoningen (tot NHG-grens) en 2 betaalbare huurwoningen (maximaal €1000,-) gerealiseerd. 

Uitgelicht: Bleekvelden

Nieuwsbrief Centrumimpuls Geldrop

Leuk dat u ons wilt volgen door u in te schrijven voor de nieuwsbrief Centrumimpuls Geldrop. Laat hier uw gegevens achter en u ontvangt het laatste nieuws over de Centrumimpuls Geldrop in uw mailbox.

Inschrijven